Majątek Przedszkola Nr 28 na dzień 31 XII 2012 :

    

           137081 zł