"Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Eliza Łuczkiewicz, mail:iod.p28gdansk@gmail.com "