PRZEDSZKOLE  NR 28 W GDAŃSKU

Przedszkole Nr 28 w Gdańsku realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 


Nasza placówka znajduje się w starej części Gdańska - Wrzeszcza, blisko słynnego browaru im. J. Heweliusza, w niewielkiej odległości od centrum. W pobliżu znajdują się szkoły podstawowe Nr 24 i Nr 49, gimnazjum Nr 25 i szkoły średnie: II LO i IX LO, ośrodek zdrowia oraz centra handlowe. 
Nasz budynek usytuowany jest z dala od ruchliwych ulic, z dogodnym dojazdem, otoczony zielenią. 
 
Organizację pracy w ciągu dnia w naszym przedszkolu określa ramowy rozkład dnia , z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny, a także oczekiwań rodziców. 
W przedszkolu prowadzona jest gimnastyka korekcyjna i rytmika. Dwa razy w tygodniu wszystkie dzieci biorą udział w lekcjach języka angielskiego i jeden raz w tygodniu w zajęciach tanecznych. Zajęcia te opłacane są z zasobów Rady Rodziców. Prowadzimy również współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1. Dzieci z wadami wymowy uczęszczają na dodatkowe zajęcia logopedyczne. Raz w miesiącu dzieci uczestniczą w koncertach muzycznych oraz przedstawieniach teatralnych. 
Placówka nasza czynna jest w godzinach 6.00 - 17.00